Контакти


"Нанни" ЕООД, гр. София, кв. Лозенец, ул. Любата №12, ет. 1, офис 2

Имейл адрес: office@nanny.bg
Телефон офис: 0882 417 566

Габриела Христова - Мениджър Човешки ресурси
Мобилни телефони: 0897 221 303

Мирела Лазарова - Изпълнителен Директор
Мобилни телефони: 0896 488 580